Організаційний комітет

Голова оргкомітету:

Микола Зенкін – доктор технічних наук, професор, декан факультету
мехатроніки та комп’ютерних технологій, Київський національний
університет технологій та дизайну, Україна.

 

Члени організаційного комітету:

 

Антоніна Волівач – старший викладач кафедри інформаційних технологій
проектування, Київський національний університет технологій та дизайну,
Україна.
Валерія Дроменко – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри
комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, Київський
національний університет технологій та дизайну, Україна.
Владислава Скідан – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри
техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів, Київський
національний університет технологій та дизайну, Україна.
Інна Єрмоленко – кандидат технічних наук, голова Ради наукового
співтовариства студентів та аспірантів, Київський національний університет
технологій та дизайну, Україна.
Леонід Березін – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри
прикладної механіки та машин, Київський національний університет
технологій та дизайну, Україна.
Микола Рубанка – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри
прикладної механіки та машин, Київський національний університет
технологій та дизайну, Україна.
Світлана Демішонкова – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри
електромеханічних систем, Київський національний університет технологій
та дизайну, Україна.

Відповідальний секретар:

Ганна Хімічева – професор, доктор технічних наук, професор кафедри
комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, Київський
національний університет технологій та дизайну, Україна.