Науковий комітет

Голова наукового комітету:

Іван Грищенко – доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну, Україна.

Заступники голови наукового комітету:

Людмила Ганущак-Єфіменкодоктор економічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Оксана Моргулець – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної діяльності (освітня діяльність), Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Володимир Павленко – доцент, кандидат технічних наук, декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, Україна.

Члени наукового комітету:

Борис Злотенко – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну,

Володимир Опанасенко – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник інституту кібернетики НАН України, Україна.

Володимир Щербань – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету технологій та дизайну, Україна.

Генадій Сніжной – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мікро- та наноелектроніки Національного університету «Запорізька політехніка», Україна.

Іштван Вереш – Specimpex KFT Director, Угорщина.

Ігор Панасюк – доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, Україна.

Костянтин Дядюра – доктор технічних наук, професор, професор кафедри біомедична інженерія, Державного університету «Одеська політехніка», Україна.

Костянтин Шевченко — доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Леонід Віткіндоктор технічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій Університету «Крок», Україна.

Леонід Хілюк – Doctor of Science in Engineering, Professor, University of Southern California, Principal Research Scientist, США.

Наталія Шибицька – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, Україна.

Ольга Демиденко — кандидат технічних наук, ректор інституту підготовки фахівців, ДП «УкрНДНЦ», Україна.

Олег Синюкдоктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Хмельницького національного університету, Україна.

Олександр Манойленко – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну, Україна.

Роман Байцар – доктор технічних наук, професор, заступник завідувача кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Україна.

Роман Михалко – директор ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації», головний аудитор Національного агентства з акредитації України, Україна.

Роман Тріщ – доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергетики, метрології та енергозберігаючих технологій Української інженерно-педагогічної академії, Україна.

Ali Turan – B.B.A., President, TURAN ELEKTRIK, Bodrum, Tr, Турція.

Abdel-Badeeh M. Salem – Prof. Dr. Ain Shams University, Egypt.

Atul Bhaskar – Prof. Dr. Univers of Southampton, Great Britain.

Janusz Musial – PhD DSc, Dean of Faculty of Mechanical Engineering, Bydgoszcz University of technology, Poland.

Padgurskas Juozas — Prof.Vytautas Magnus University, Kaunas, Lietuva.

RojerFilipe Santos Pereira – Ph.D., General Manager, S. ROUBATY.SA, Bern, CH, Швейцарія.

 

 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *