Вимоги до публікації

 

  1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
  2. Автор несе особисту відповідальність за достовірність поданої інформації.
  3. Обсяг тез доповідей повинен бути одна або дві повні сторінки формату А4 (210х297 мм), орієнтація книжкова.
  4. Всі береги (поля) сторінки – 20 мм. Палітурка (переплет) – 10 мм. Дзеркальні поля. Формат файлу: Документ Word 97-2003.
  5. Шрифт: TimesNewRoman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал – одинарний.
  6. Формули написані в програмі EquationEditor 3.0 (редактор формул у Microsoft Word). Розміри: звичайний – 12, крупний індекс – 7, звичайний індекс – 5, крупний символ – 18, дрібний символ–12. Розташування по центру. Рисунки: розташування у тексті по центру (Рисукок 1 – Підпис), TimesNew Roman, кегель 12 pt.
  7. Приклад оформлення тез – Додаток 3.1.
  8. Шаблон оформлення тез – Додаток 3.2.

Порядок розміщення матеріалу:

УДК: зліва у верхньому рядку (Times New Roman, кегель – 14 pt, прописними літерами);

Назва доповіді: прописними літерами (Times New Roman, кегель – 14 pt, напівжирний, без абзацу, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру), інтервал перед і після 6 pt;

Автори: друкуються рядковими літерами ініціали і прізвища співавторів, науковий ступінь, вчене звання (Times New Roman, кегель – 14 pt, вирівнювання по центру);

Назва установи: друкуються рядковими літерами назви установ, де працюють співавтори (Times New Roman, кегель – 14 pt, курсив, вирівнювання по центру);

Ключові слова: 5 – 8 слів чи словосполучень (Times New Roman, кегель – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання по ширині), інтервал перед і після 6 pt;

Текст доповіді: Times New Roman, кегель – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання по ширині;

Список використаних джерел (не більше п’яти): Times New Roman, кегель – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання по ширині. Оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

  1. Роботи, що не відповідають вимогам оформлення, чи не подані у встановлений термін, не розглядатимуться.