Вимоги до оформлення стендових доповідей (постерів)

Розмір стендового постеру – формат А1 (594х841 мм).
Рекомендований розмір заголовка доповіді – не менше 100 пт, розмір тексту
– не менше 22-24 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.
Обов’язковими є наступні заголовки розділів (напр.: “Вступ”, “Матеріали і
методи”, “Результати”, “Висновки”, “Література”). Рисунки повинні бути
чіткими, з підписами та розшифрованими умовними позначеннями. У тексті
повинні бути посилання на всі рисунки. Речення мають бути короткими,
конкретними, однозначними. Стендова доповідь роздруковується автором
самостійно.
Стендову доповідь розглядатимуть спеціалісти та усі зацікавлені учасники
конференції.
Постери будуть кріпитися до стенду за допомогою скотчу.
Шаблон оформлення