Науковий комітет

Іван Грищенко – голова наукового комітету, доктор економічних наук,
професор, академік Національної академії педагогічних наук України, Україна.
Світлана Гаркавенко – заступник голови наукового комітету, доктор
технічних наук, професор, проректор, Київський національний університет
технологій та дизайну, Україна.
Віталій Чабан – заступник голови наукового комітету, доктор технічних наук,
професор, проректор, Київський національний університет технологій та
дизайну, Україна.
Василь Товстик – заступник голови наукового комітету, проректор, Київський
національний університет технологій та дизайну, Україна.
Микола Зенкін – заступник голови наукового комітету, доктор технічних наук,
професор, декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна.
Анатолій Макаров – професор кафедри електротехніки факультету інженерії
та промислового дизайну, Магдебургська вища школа, Німеччина.
Борис Злотенко – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
електромеханічних систем, Київський національний університет технологій та
дизайну, Україна.
В’ячеслав Пісарев – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
опалення та кондиціювання повітря, Жешувський політехнічний університет,
Польща.
Валерій Здоренко – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, Київський
національний університет технологій та дизайну, Україна.
Вальдемар Міодушевський – доктор технічних наук, професор, Інститут
технології та природничих наук, Польща.
Віталій Бабак – доктор технічних наук, професор, член кореспондент НАН
України, заступник директора з наукової роботи інституту технічної
теплофізики НАН України.
Володимир Опанасенко – доктор технічних наук, професор, провідний
науковий співробітник інституту кібернетики НАН України.
Володимир Швайченко – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
електроніки та електротехніки, Київський національний університет технологій
та дизайну, Україна.
Володимир Щербань – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
інформаційних технологій проектування, Київський національний університет
технологій та дизайну, Україна.

Ігор Панасюк – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів, Київський національний
університет технологій та дизайну, Україна.
Іштван Вереш – директор «Specimpex KFT», Угорщина
Клаудіуш Ленік – професор, завідувач кафедри основ техніки, Люблінський
політехнічний університет, Польща.
Леонід Хілюк – Doctor of Science in Engineering, Professor, University of
Southern California, Principal Research Scientist, США.
Лешек Павлячек – доктор наук, заступник декана факультету електричної
інженерії, Вроцлавська політехніка, Польща.
Ольга Демиденко — кандидат технічних наук, ректор інституту підготовки
фахівців, Українське Агентство Стандартизації, Національний орган
сертифікації ДП «УкрНДНЦ», Україна
Олександр Манойленко – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
прикладної механіки та машин, Київський національний університет технологій
та дизайну, Україна.
Олексій Васильченко – начальник відділу технічної підтримки ТОВ
«Camozzi», Італія-Україна
Пьотр Бояр – доктор інженер, декан факультету логістики, Бидгоська вища
школа, Польща.
Роман Байцар – доктор технічних наук, професор, заступник завідувача
кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Національний університет
Львівська політехніка, Україна
Роман Тріщ – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою охорони
праці, стандартизації та сертифікації, Українська інженерно-педагогічна
академія, Україна.
Ali Turan – B.B.A., President, TURAN ELEKTRIK, Bodrum, Tr, Турція.
RojerFilipe Santos Pereira – Ph.D., General Manager, S. ROUBATY.SA, Bern,
CH, Швейцарія.